Skip to main content
Låna till gård

Låna pengar till gård

Att låna till en gård skiljer sig inte så mycket från att låna till en villa eller hus. Utan man behöver börja med att kontakta sin bank och bli beviljad ett lån. Precis som när man lånar till en bostad så består ett lån till en jordbruksfastighet av ett bottenlån på max 75% av fastighetens värde. De resterande 25% utgörs av ett topplån och kontantinsatsen.

Om man inte skulle få ett lånevillkor som man är nöjd med så finns det även möjlighet att ansöka om ett lån hos Landshypoteks Bank. Landshypoteks Bank är en medlemsägd bank och erbjuder precis som storbankerna bottenlån upp till 75% av jordbruksfastighetens värde. Man blir även medlem i Landshypotek Ekonomisk Förening när man lånar pengar genom banken.

Till skillnad mot när man köper en villa bör man vara medveten om att man automatiskt blir registrerad som företagare när man köper en gård. Därför bör man ha gjort en noggrann kalkyl så man vet att verksamheten går ihop.

Förutom den dagliga verksamheten så bör man även ta höjd för att maskiner kan gå sönder, eller att man behöver renovera fastigheterna på gården. Det är betydligt fler saker som kan hända på en gård än till exempel en lägenhet, vilket kan vara en stor omställning för många. Om man behöver man låna till redskap och maskiner till gården kan man antingen göra det på det nystartade företaget, alternativt genom ett vanligt privatlån.