Skip to main content

Om sidan

Syftet med Låninfo.se är att ge våra besökare information kring att låna pengar och tips på hur man kan gå tillväga för att få så bra lånevillkor som möjligt. Även om vi alltid strävar efter att hålla texterna uppdaterade och korrekta så finns det alltid risk för felskrivningar och ouppdaterad information, därför friskriver vi oss från eventuella faktafel på denna webbplats.

Om du av någon anledning vill komma i kontakt med oss kan du använda dig av kontaktformuläret nedan så svarar vi i mån av tid.